Linnéa Lindquist

Rektor, Hammarkullsskolan F-3
Göteborgs stad

”Ska jag utkräva kvalité måste jag ge förutsättningar. Ingen, varken jag som rektor, lärare eller elever har råd med en dålig arbetsmiljö. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att ge eleverna den utbildning de har rätt till.”

Linnéa Lindqvist har arbetat i skolan sedan 2006 som lärare, utvecklingsledare och rektor både i Stockholms stad och Göteborgs stad. Hon har ett brinnande engagemang för alla elevers rätt till en god utbildning och har utvecklat ett system där fritidspedagoger ges förutsättningar att bedriva undervisning med hög kvalité. Alla lärare, oavsett om de undervisar i klass eller i fritidshem, har tid att planera och utvärdera sin undervisning. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur hon, genom att se på lärande ur ett helhetsperspektiv har förändrat organisationen och därmed möjliggjort för både bättre samverkan och undervisning.Linnéa är med som talare på konferensen Fritidshem 2023
Dag 1

13:40
Så skapas ett hållbart ledarskap som ger förutsättningar för fritidshemundervisning av hög kvalitet
  • Utgångsläget – våra utmaningar och hur vi utifrån dessa lagt upp arbetet med att utveckla och stärka fritidshemmet
  • Hur skapas en långsiktigt hållbar organisation med en rimlig arbetsbelastning för pedagogerna?
  • Lärarna i fritidshemmets uppdrag – så kan ansvarsområden fördelas mellan lärargrupper
  • Schemaläggning och struktur – hur kan man skapa tid för fritidspedagoger att planera sin undervisning?
  • Så skapas hållbar samverkan mellan skola, fritids, elevhälsan och övrig skolpersonal
  • Viktiga tips och råd för att lyckas – våra erfarenheter