Liselott Lycke

Kvalitetschef, Akademi- och ledningsstöd
Högskolan Väst

Högskolan Väst är det första lärosätet som av Universitetskanslersämbetet fått omdömet Godkänt kvalitetssäkringsarbete inom både utbildning och forskning och uppfyller nu samtliga bedömningsområden. Sedan hösten 2020 har ett gediget förbättrings- och utvecklingsarbete pågått och ett stort arbete har gjorts för att kvalitetsarbetet skall vara systematiskt och leda till hög kvalitet både för verksamheten i sin helhet och i alla sina delar. Att skapa enkla och effektiva rutiner vad gäller det högskoleadministrativa arbetet har varit en del i detta och en bidragande faktor till kvalitetsutvecklingen har varit arbetet med att utveckla en effektiv och processbaserad informationsförvaltning. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur detta myndighetsgemensamma utvecklingsprojekt kring informationsförvaltningen bidragit till både tydlighet och ett enklare och effektivare verksamhetsstöd som stöttar både studenter, lärare och forskare på bästa sätt.Liselott är med som talare på konferensen Framtidens högskoleadministration 2023

15:30
Så skapas effektivitet och kvalitet i det högskoleadministrativa arbetet
  • Hur skapas ett helhetsperspektiv kring de administrativa processerna och vad är viktigt för att lägga grunden för kvalitetsutveckling och effektivitet i en alltmer digitaliserad förvaltning?
  • Processorienterad informationskartläggning i akademin – hur samordna, utveckla och skapa enhetlighet kring processarbetet i en stor och komplex organisation?
  • Att utveckla informationsförvaltningen som ett myndighetsgemensamt utvecklingsprojekt mot ökad kvalitet och effektivitet – så har vi lagt upp arbetet mot gemensamma mål
  • Att säkerställa kvaliteten i de studieadministrativa processerna – hur skapas ett genomtänkt verksamhetsstöd där det blir lätt att göra rätt?
  • Arbetsintegrerat lärande som genomsyrar hela verksamheten – så möter vi utmaningarna och säkerställa ett verksamhetsstöd som stöttar både studenter, lärare och forskare på bästa sätt