Liselotte Olsson Westlund

Westlund Arkitekt och VD
TOL arkitekter

Liselotte är arkitekt och VD på TOL Arkitekter och ansvarig arkitekt för nya Brage förskola i Sigtuna kommun. Brage förskola är en miljösatsning som ska klara energikraven för internationell passivhusstandard. Förskolan ska dessutom uppfylla kriterier för Miljöbyggnad Silver samt Komfasts krav på byggmaterial för giftfri förskola. Förskolan beräknas vara klar till sommaren 2019.Liselotte är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 2

10:05
Hållbara förskolelokaler – så bygger du miljövänliga och kostnadseffektiva pedagogiska lokaler
  • Så har vi arbetat aktivt med miljöfrågorna från början för att skapa en attraktiv förskolemiljö och nå kraven på energiförbrukning
  • Hur vi har valt att utforma förskolebyggnaden och rummen för att skapa en inspirerande och trygg lärmiljö
  • Att lyckas med materialval och att eftersträva en giftfri förskola