Lisen Kjellmer

Logoped och Ph.D.
Alingsås kommun

Lisen är legitimerad logoped och har disputerat vid University of Washington. Hon har bedrivit forskning vid Enheten för logopedi på Karolinska Institutet, Gillbergscentrum på Göteborgs Universitet och Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms Universitet. Lisen har arbetat kliniskt med barn med språksvårigheter i över 20 år samt har arbetat som logoped vid Karolinska universitetssjukhuset med utredningar av neuropsykiatriska tillstånd hos barn. Idag är hon verksam som logoped i ett centralt resursteam i Alingsås kommun. Lisen har undervisat mycket under sina år på universiteten och idag föreläser hon ofta såväl inom kommunen som externt.Lisen är med som talare på konferensen Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt

14:50
Breddad undervisning och språkutvecklande arbetssätt på högstadiet
  • Språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt i praktiken – exempel från högstadiet
  • Hur lyckas du med språklig tillgänglighet i klassrummet?
  • Hur arbetar du språkutvecklande för att möjliggöra alla elevers lärande?