Lisen Kjellmer

Logoped och PhD. och lektor i specialpedagogik
Göteborgs universitet

Lisen är legitimerad logoped och har disputerat vid University of Washington. Hon har bedrivit forskning vid Enheten för logopedi på Karolinska Institutet, Gillbergscentrum på Göteborgs Universitet och Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms Universitet. Lisen har arbetat kliniskt med barn med språksvårigheter i över 20 år samt har arbetat som logoped vid Karolinska universitetssjukhuset med utredningar av neuropsykiatriska tillstånd hos barn. Hon har även arbetat praktiskt i Alingsås kommun som logoped i ett centralt resursteam. Sedan september 2021 arbetar Lisen som forskare och lektor i specialpedagogik på Göteborgs universitet.Lisen är med som talare på konferensen Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan
28 mars

13:00
Breddad undervisning och språkutvecklande arbetssätt på högstadiet
  • Språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt högstadiet – erfarenheter av evidensbaserade arbetssätt på olika skolor
  • Hur lyckas du med språklig tillgänglighet i klassrummet i de högre årskurserna?
  • Hur arbetar du språkutvecklande för att möjliggöra alla elevers lärande?