Lotta Curbo

VD, grundare
Helleborusskolan Täby, Helleborusskolan Österåker AB

Lotta Curbo har, efter femton års arbete som lärare till elever med utmanande beteenden, samlat på sig mängder av erfarenheter, lösningar och praktiska tips inom området elevhälsa. Hon är en uppskattad föreläsare och moderator och kommer leda er igenom dessa två dagar fyllda av praktikfall och expertanföranden för er som arbetar i särskolan.Lotta är med som moderator på konferensen