Lotta Curbo

VD, grundare
Helleborusskolan Täby, Helleborusskolan Österåker AB

Lotta Curbo har, efter femton års arbete som lärare till elever med utmanande beteenden, samlat på sig mängder av erfarenheter, lösningar och praktiska tips inom området elevhälsa. Under denna föreläsning kommer du få ta del av hennes arbete mot en mer inkluderad skolmiljö som stödjs av aktuell forskning och är starkt influerad av Bo Hejlskov och Ross Green.Lotta är med som moderator på konferensen Framtidens särskola 2020