Louise Bringselius

Docent och fd forskningsledare i Tillitsdelegationen
Lunds universitet

Louise har varit forskningsledare i den nu avslutade statliga utredningen Tillitsdelegationen (finansdepartementet) med ansvar för 12 forskningsprojekt och utveckling av ramverk för tillitsbaserad styrning. Nu arbetar Louise som docent och universitetslektor på Lunds universitet där hon bedriver forskning i gränslandet mellan företagsekonomi, sociologi, statsvetenskap och filosofi. Hon är specialiserad inom styrning, organisering, organisationskultur och ledarskap i offentlig sektor. På denna föreläsning får du ta del av hur Tillitsdelegationens forskningsledare sammanfattar huvuddragen i utredningens forskningsantologi!Louise är med som talare på konferensen Stora chefsdagen offentlig sektor 2022
28 april

13:30
Tillitsbaserad styrning och ledning – så utvecklar vi framtidens former för modern styrning och ledning
  • Att arbeta med tillit som ledningsfilosofi – vad innebär det för offentlig sektor?
  • Om att gå från kontroll till tillit – principer för att utveckla en mer tillitsbaserad styrning
  • Hur skapas tillsyn och granskning som stödjer en mer tillitsbaserad styrning och ledning?
  • Slutsatser, förslag och rekommendationer till stöd för mer tillit i styrning och ledning