Louise Bringselius

Fil. Dr., docent och lektor
Lunds universitet

Louise Bringselius är docent och lektor i organisation och ledning på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet där hon bedriver forskning i gränslandet mellan företagsekonomi, sociologi, statsvetenskap och filosofi. Hon är specialiserad inom styrning, organisation och ledarskap i offentlig sektor och hennes huvudområde är tillitsbaserad styrning. Louise har skrivit flera böcker om tillit och var mellan åren 2017-2019 forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen, där hon bl a ansvarade för tolv forskarledda försöksverksamheter. Parallellt med övriga uppdrag leder hon idag ett forskningsinstitut vid Lunds universitet, Institute for Public Affairs. Det är ett fakultetsgemensamt initiativ vid Lunds universitet med syfte att stimulera forskning och dialog över gränser – inom akademin såväl som i dess gränsytor. Under denna föreläsning kommer hon att dela med sig om aktuell forskning kring tillitsbaserad styrning och hur den kan appliceras på ledarskap i akademin.Louise är med som talare på konferensen Framtidens ledarskap i akademin 2023
7 februari

13:30
Tillitsbaserad styrning – så utvecklar vi framtidens former för ledning och styrning i akademin
  • Att arbeta med tillit som ledningsfilosofi – vad innebär det för offentlig sektor i allmänhet och akademin i synnerhet?
  • Om att gå från kontroll till tillit – principer för att utveckla en mer tillitsbaserad styrning
  • Hur skapas tillsyn och granskning som stödjer en mer tillitsbaserad styrning och ledning?
  • Slutsatser, förslag och rekommendationer till stöd för mer tillit i styrning och ledning