Louise Gottlind

Digital strateg
Södertälje kommun

Louise Gottlind är digital strateg på omsorgskontoret i Södertälje kommun. Louise har en bakgrund som fysioterapeut och har det senaste decenniet arbetat med digitalisering inom privat vård, kommunal vård och med-tech. Göran Hellström är digitaliseringsstrateg på Södertälje Stad & Telge-koncernen. Göran har erfarenhet som digitaliserings & IT-chef sedan före millennieskiftet från såväl globala företag, konsult, egen företagare och offentlig verksamhet. Har även en utbildning inom affärsarkitektur och IT-audit.Louise är med som talare på konferensen Framtidens välfärdsteknik 2023
9 maj

13:40
Strategisk organisationsutveckling och samverkan som ökar förutsättningarna för en hållbar, brukardriven och resurseffektiv socialtjänst och äldreomsorg
  • Ledning, styrning och organisation som förändrar verksamheten och ställer om för en hållbar vård och omsorg
  • Så samskapar Södertälje kommun och Telgebolagen och gemensamma digitala ekosystem som ökar förutsättningarna för en värdeskapande socialtjänst och äldreomsorg
  • Så samverkar omsorgskontoret och IT för att nå full effekt av brukardrivna insatser och åtgärder