Louise Wikström

Jurist
DIGG

Louise Wikström är jurist på DIGG och arbetar bland annat med digital infrastruktur och rättsligt stöd. Dessförinnan arbetade Louise som förvaltningsjurist i Håbo kommun. Under anförandet går Louise tillsammans med Mathea Franzén igenom arbetet med rättsligt stöd till offentliga aktörer i digitaliseringsfrågor, samt hur rättsligt stöd kommer ges till offentliga aktörer i frågor som rör informationsutbyte samt tillgängliggörande av data inom offentlig sektor.Louise är med som talare på konferensen IT-rätt offentlig sektor 2023
30 mars

13:45
Det senaste inom DIGGs rättsliga frågor inom digitalisering med fokus på informationsutbyte och tillgängliggörande av data inom offentlig sektor
  • Rättsligt stöd
  • Informationsutbyte
  • Tillgängliggörande av data
  • Förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte
  • Övriga pågående aktiviteter inom rättsliga frågor kopplat till digitalisering, integritet och säkerhet