Lucas Röhlinger

Samhällsplanerare
Umeå kommun

Lucas är samhällsplanerare i Umeå med fokus på att främja hållbar konsumtion däribland resor och transporter i staden, allt från att främja invånarnas hållbara val, via nya mobilitetstjänster och mikromobilitet till planeringsförutsättningar och innovation. Bland annat arbetade han med Sharing city Umeå för att utveckla delad mobilitet i stadsdelar och utmana mobilitetsnorm.Lucas är med som talare på konferensen Framtidens mobilitet 2021
28 oktober

09:10
Människans beteendeförändring och den hållbara staden – så skapar vi mobilitet utifrån människans och stadens behov
  • Hur kan lärdomar från projekt tas till vara för uppväxling och nyttiggörande?
  • Hur kan beteendepåverkande insatser lära oss om hur vi bör bygga staden?
  • Varför är social hållbarhet viktigt för att klara klimatmålen?