Madeleine Davidsson

Projektledare, IT & Digitalisering
Malmö stad

Sverige ligger långt framme vad gäller försörjning av mobila e-legitimationer för privatpersoner men det har funnits få bra alternativ vad gäller e-tjänstelegitimation som uppfyller grundläggande krav. Detta har lett till att många kommuner och myndigheter tvingats be sina medarbetare använda sin privata e-legitimation i tjänsten men detta kan skapa problem kring frågor som ansvar och rättssäkerhet. Malmö stad har avtalat om Freja Organisations eID för anställda och har framgångsrikt implementerat e-legitimationen för anställda och på sikt även skolelever som kommer att innefatta runt 75 000 användare. Denna e-tjänstelegitimation har tillitsnivå 3 och är godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Under denna föreläsning kommer Madeleine att berätta om hur denna förändringsprocess förankrats i organisationen och vad detta bidragit till i verksamheten.Madeleine är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter
24 oktober

13:00
Så har Malmö stad implementerat mobil e-tjänstelegitimation som är trygg och säker för både medarbetare och organisation
  • Resan mot den mobila e-tjänstelegitimationen – om den förstärkta identiteteten, inloggningen och signeringen
  • Om vikten att utgå från verksamhetens krav och behov – vad är viktigt för att lyckas med förändringsprocessen?
  • Att digitalisera för ökad verksamhetsnytta – vad har detta konkret inneburit för såväl medborgare som verksamheter?
  • Förankring och genomförande – hur skapas det engagemang som krävs och hur hanterar man utmaningarna längs vägen?
  • Viktiga lärdomar längs vägen och utvecklingsplaner framåt