Madeleine Holm

Tf sektionschef ekonomisk analys
SKR

Hur ser de ekonomiska möjligheterna och utmaningarna ut för kommuner och regioner? Under detta anförande så kommer Madeleine Holm, SKR och Patrik Jonasson, SKR ge dig den senaste uppdateringen.Madeleine är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
19 oktober

13:55
Lokalförsörjning, inflationsekonomi och osäker konjunkturutveckling – kommuner och regioners ekonomiska läge och förutsättningar för lokalförsörjning
  • Sveriges läge med kraftig befolkningsökning och urholkning av skatteunderlaget – vad innebär det för dig som planerar offentlig lokaler?
  • Vad innebär det att vi befinner oss i en inflationsekonomi?
  • Vilka effektiviseringssatsningar kommer att krävas av kommuner och regioner?