Madeleine Löwing

Fil.dr i matematikämnets didaktik

Madeleine Löwing är Fil.dr. i matematikämnets didaktik. Hon har lång erfarenhet av forskning och utveckling med inriktning mot grundläggande matematikinlärning på grundskolan och även gymnasieskolan. Hon är konstruktör av Skolverkets Diamantdiagnoser och har även varit författare inom Matematiklyftet.Madeleine leder fördjupningen i samband med konferensen Matematiksvårigheter