Madeleine Stenius

Undersköterska & utbildningsansvarig
Rehab Station Stockholm

Madeleine arbetar som utbildare och sårkonsult på Rehab Stations vårdavdelningar samt på Spinalis sårmottagning. Madeleine är även styrgruppsmedlem i RiksSår samt sitter i SårMagasinets redaktion. Hon är dessutom författare till fl era böcker om trycksår och blås-/tarmrubbning, vårdprogram samt är en fl itig presentatör internationellt på både sår- och ryggmärgsskadekonferenser. Hon har utfört fl era studier på ryggmärgsskadade med lambåopererade trycksår, varav två är publicerade i Internatinal Wound Journal, 2016 och Journal of Surgery and Hand Surgery, 2020.Madeleine är med som talare på konferensen Framtidens sårbehandling 2021
Dag 2

13:25
Svårläkta sår – traumatiska sår, operationsområden som inte läker, pilonidal sinus, trycksår & sår orsakade av fukt (MASD/IAD) m.m
  • Diagnostisering av svårläkta sår
  • Hur kategorisera svårläkta sår?
  • Behandlingsstrategier – förbandmaterial och debridering som en del av modern sårbehandling