Magnus Lindgren

Generalsekreterare
Tryggare Sverige

Tryggare Sveriges vision är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i. För att uppnå detta arbetar dem för att Sverige ska vara ett säkert och tryggt land där risken att utsättas för brott är låg och tryggheten hög. Detta gör dem främst genom att förbättra hjälpen, stödet och skyddet för brottsutsatta samt driva det brottsförebyggande arbetet i Sverige framåt. De på Tryggare Sverige är ledande kriminologer, psykologer, säkerhetssamordnare, samhällsplanerare, statsplanerare, f.d. poliser m.fl. inom det brottsförebyggande området.Magnus är med som talare på konferensen Säker och trygg skola 2022
13 oktober

15:05
Skolsäkerhet – strategier och arbetssätt för säkerhet och trygghet i skolan