Maja Hagström

Processledare
Sollentuna kommun

Maja är socionom och arbetar som processledare i Sollentuna kommun. När konferensen genomförs kommer Maja vara tjänstledig från detta uppdrag för att arbeta som projektledare för Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län.Maja är med som talare på konferensen Framtidens socialtjänst 2023
Dag 1

15:05
Så skapade vi en brukarmedveten och tillgänglig socialtjänst
  • Användardriven socialtjänst – vad innebär det och hur driva utvecklingen?
  • Hur blev vi mer tillgängliga för våra brukare utefter deras önskemål och behov?
  • Så kan man involvera brukaren mer i processen och skapa en användardriven socialtjänst?