Malin Casten Carlberg

Innovationsledare
Hemsö Fastigheter

Dagens och framtidens särskilda boenden handlar om människor! För att kunna både utveckla och förvalta äldreboenden som ger de bästa förutsättningarna för verksamheten, är mer hållbara och tar vara på digitaliseringens möjligheter behövs en djup förståelse för människorna som bor, jobbar och vistas där. Med fokus på de boende, personalen och de anhörigas perspektiv har Hemsö med hjälp av användardriven innovation och tjänstedesign kartlagt målgrupper, behov och drivkrafter för särskilda boenden. Malin Casten Carlberg är innovationsledare på Hemsö Fastigheter med ansvar för Hemsös innovationsarbete och tjänstedesign. Under anförandet delar hon med sig av metodiken för vid planering av framtidens särskilda boende med exempel från multifunktionshus och generationshus, hållbarhet- och digitaliseringsprojekt.Malin är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
31 mars

14:15
Behovsdriven utveckling av framtidens särskilda boenden – med exempel från multifunktions-, generationshus och digitaliseringsprojekt
  • Vem bygger vi särskilda boenden för?
  • Vad är viktigt för att boendet ska möta behoven?
  • Hur identifierar du dina målgruppers behov för att skapa ett särskilt boende som erbjuder både livskvalitet och en god vård?
  • Hur får du in personalens behov?
  • Boende- och arbetsmiljö, lokal- och resurseffektivitet samt förvaltning – hur skapas ett hållbart boende med innovativa lösningar?
  • Presentation av resultaten från innovationsarbete och tjänstedesign vid utveckling av särskilda boenden
  • Exempel från verkligheten – multifunktionshus och generationshus, hållbarhet- och digitaliseringsprojekt