Malin Löfbom

Miljöinspektör
Järfälla kommun

Malin är utbildad vid Umeå universitets Miljö- och hälsoskyddsprogram och har lång erfarenhet av rollen som miljöinspektör. I drygt 20 år har hon arbetat som miljö- och hälsoskyddsinspektör på olika kommuner inom Stockholms län. Under de senaste sju åren har hennes fokus varit inom inomhusmiljö på skolor, förskolor och flerbostadshus. Hon har arbetat mycket med ventilationsfrågor, kravställning vid utredningar och åtgärder vid klagomål gällande buller samt fukt och mögel.Malin är med som moderator på konferensen Miljö- och hälsoskyddsinspektör 2023