Malin Valsö

Psykolog
Elevhälsokonsulterna, Foto: Anders Andersson, Studentlitteratur

Malin Valsö är legitimerad psykolog och skolutvecklare. I denna föreläsning presenterar Malin slutsatserna av den kognitionspsykologiska och neurovetenskapliga forskning som ligger till grund för hennes bok ”Fysisk lärmiljö: optimera för trygghet, arbetsro och lärande”. Den fysiska lärmiljön skapar förutsättningar eller hinder för lärande och hälsa. Effekten är störst för de elever som har störst utmaningar i skolan. Genom att designa skolmiljöer med utgångspunkt i hur hjärnan processar information och hur vi lär oss kan vi öka likvärdigheten i klassrummet, göra utbildningen mer tillgänglig och kompensatorisk. Malin presenterar också kartläggningsmaterial för att diagnosticera och åtgärda befintliga lärmiljöer.Malin är med som talare på konferensen Tillgängliga lärmiljöer och inkluderande undervisning

15:00
Så förnyar du den fysiska lärmiljön och gör den tillgänglig – lärmiljön som verktyg i den inkluderande undervisningen
  • En god fysisk lärmiljö gynnar alla elever men har störst effekt på de mest sårbara eleverna – varför är det så?
  • Hur påverkar den fysiska lärmiljön lärandet, det sociala samspelet och känsla av trygghet hos eleverna?
  • Hur du tillsammans med eleverna kan ställa om och förnya den fysiska lärmiljön och nå en effektivare och mer likvärdig undervisning
  • Vad ska du vara uppmärksam på när du analyserar din lärmiljö så att du utvecklar en miljö som fungerar för alla?
  • Hur möblering kan kopplas samman med undervisningen för att stötta det inkluderande förhållningssättet