Malin Valsö

VD, Leg psykolog, författare
Elevhälsokonsulterna

Hur bygger man en organisationsstruktur för ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete? Hur skapas effektiva arbetssätt och rutiner och hur förbättras det tvärprofessionella samarbetet i teamet? Malin Valsö är leg. psykolog med erfarenhet från skola, habilitering och BUP. Hon har erfarenhet som organisationskonsult och har arbetat inom både kommunal skola och friskolor, som kvalitetsutvecklare på huvudmannanivå och samordnande skolpsykolog. Malin driver Elevhälsokonsulterna där hon arbetar med organisations- och metodutveckling, fortbildning, konsultation och handledning inom skola, med målet att främja alla elevers inlärning, utveckling och hälsa. Hon är medförfattare till ett flertal böcker om autismspektrumtillstånd och hälsofrämjande skolutveckling. Under denna föreläsning får du ta del av hur du skapar hälsosamma organisationer och starka team, samt hur du skapar organisationsstrukturer för ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete.Malin är med som talare på konferensen Elevhälsan 2020
Dag 1

09:10
Elevhälsans organisation – så bygger du upp en organisationsstruktur som ger goda förutsättningar för ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete
  • Elevhälsans uppdrag, mål och roller – ansvarsfördelning för ett effektivare och mer kvalitetsbaserat elevhälsoarbete
  • Hur kan vi se över arbetssätt och rutiner för att ställa om till ett mer förebyggande och främjande arbete?
  • Att följa upp och utvärdera insatserna för ett hållbart och långsiktigt framgångsrikt elevhälsoarbete – hur gör man?
  • Hur kan vi utveckla det tvärprofessionella samarbetet för den samlade elevhälsan?
  • Hur kan vi bättre synka elevhälsoteamet med lärarna och resten av skolan?
  • Vad gör oss till elevhälsoTEAM – praktiska principer för att bygga starka och framgångsrika team