Marco Checchi

Partner och inredningsarkitekt MSA/MFA
Studio Stockholm Arkitektur


Marco är med som paneldeltagare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2023