Marco Checchi

Partner och inredningsarkitekt MSA/MFA
Studio Stockholm Arkitektur

Marco är i grunden inredningsarkitekt men har stor erfarenhet av att utifrån ett helhetsperspektiv driva olika typer av kontorsprojekt. Under sitt anförande kommer han att berätta mer om var man står idag och konkreta lärdomar om hur man kan skapa en kreativ, stimulerande och god fysisk arbetsmiljö som skapar värde och stöttar organisationens affärsmål.Marco är med som talare på konferensen
23 mars

15:20
Trendspaning kring framtidens kontor och arbetssätt – hur skapas en god kontorsutformning och arbetsmiljö som skapar värde och stöttar affärsmålen?
  • Hur planerar vi idag för framtidens kontor som är verksamhetsstödjande, värdeskapande och varumärkesbyggande?
  • Vad är viktigt att tänka på för att skapa en miljö som stöttar affärsmålen och där medarbetarna trivs och presterar bra?
  • Vad har vi lärt oss egentligen vad gäller kontorsutformningen och – vad fungerar och vad ska vi undvika?