Marco Checchi

Partner och inredningsarkitekt MSA/MFA
Studio Stockholm Arkitektur

Marco är i grunden inredningsarkitekt och har stor erfarenhet av att utveckla nyskapande kontorsmiljöer och arbetssätt som skapar värde och stöttar organisationens affärsmål. Marco är en av grundarna till Studio Stockholm Arkitektur, en prisbelönt arkitektfirma som kombinerar kreativ excellens med affärsförståelse och utvecklar estetiskt tilltalande miljöer som är verksamhetsstödjande, värdeskapande och varumärkesbyggande.Marco är moderator på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2020