Marco Checchi

Partner och inredningsarkitekt MSA/MFA
Studio Stockholm Arkitektur

Marco är inredningsarkitekt med stor erfarenhet av att utifrån ett helhetsperspektiv driva olika typer av kontorsprojekt. Han är en av grundarna till Studio Stockholm Arkitektur som är en prisbelönt och internationell arkitektbyrå med säte i Stockholm. Studion har ett tydligt fokus på värdehöjande arkitektur strävar efter att kombinera kreativ excellens med affärsförståelse. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av spännande insikter och konkreta lärdomar om framtidens hybridkontor och hur det blir en attraktiv och värdeskapande mötesplats som både stöttar nya flexibla arbetssätt, god fysisk arbetsmiljö och organisationens långsiktiga affärsmål.Marco är med som talare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2022
4 oktober

13:55
Framtidens hybridkontor och flexibla arbetssätt – så skapas en attraktiv miljö och värdeskapande mötesplats som stöttar nya flexibla arbetssätt och affärsmål
  • Hur planerar vi idag för framtidens kontor som är verksamhetsstödjande, värdeskapande och varumärkesbyggande?
  • Hur skapar platsen, tekniken och människorna tillsammans bättre förutsättningar att hantera omvärldens krav?
  • Hur knyter vi ihop kontors- och distansarbete på bästa sätt för att bättre stödja både det fysiska och virtuella samarbetet i verksamheten?
  • Vad är viktigt att tänka på för att skapa en miljö som stöttar affärsmålen och där medarbetarna trivs och presterar bra? – vad fungerar och vad ska vi undvika?