Margit Albrektsson

Tandsköterska
Folktandvården Västra Vall Varberg

Margit och Eva arbetar som tandsköterskor på FTV Västra Vall Varberg. De kommer under denna föreläsning att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper om hur framgångsrik delegering har lett till ett effektivt tandvårdsteam där patienternas munhälsa hamnar i fokus.Margit är med som talare på konferensen Stora Tandsköterskedagen 2023
Dag 1

14:20
Så har vi organiserat verksamheten för god samverkan och effektiva arbetsrutiner i tandvårdsteamet
  • Så gick vi från en förlustklinik till en vinstklinik
  • Så kan ni organisera teamet för att framgångsrikt kunna ta hand om patienterna och deras munhälsa
  • Tandvårdsteamet i samverkan – så planerar vi tidboken för ett effektivt tandvårdsarbete