Maria Boman

E-arkivarie och dataskyddsombud
Huddinge kommun

Maria Boman har varit verksam som arkivarie sedan 1995, först inom den statliga sektorn och sedan i många år inom den enskilda sektorn som arkivarie på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Sedan 2017 är hon anställd som e-arkivarie på Huddinge kommun.Maria är moderator på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023