Maria Bratt

IT-chef
Skolinspektionen

På Skolinspektionens kontor i Stockholm görs en stor förändringsresa mot en mer modern och effektiv kontorslösning med aktivitetsbaserade arbetssätt. När pandemin kom förra året var projektet precis i startgroparna och över en natt behövde förändringsprojektet ställas om till att bli helt digitalt. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av bakgrunden till Skolinspektionens aktivitetsbaserade förändringsresa, varför och hur man väljer att förändra sitt kontor och sina arbetssätt samt vilka viktiga erfarenheter man tagit av att behöva ställa om för att driva denna process helt digitalt.Maria är med som talare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2023

11:25
Att leda förändring och skapa engagemang digitalt – så har Skolinspektionen drivit förändringsresan mot nya arbetssätt i en helt digital kontext
  • Bakgrund – varför väljer vi aktivitetsbaserade arbetssätt och vilka resultat vill vi uppnå med förändringen?
  • Att anpassa kontorsutformningen efter behov – så bygger vi in verksamhetskulturen och uppdraget i inredning och lokaler
  • Pandemi, snabba omvärldsförändringar, osäkerhet och distansarbete – vad krävs för att skapa förändring i dessa tider?
  • Hur skapar du energi och engagemang kring förändringen utan fysisk närvaro och närhet?
  • Slutsatser, förslag och rekommendationer för att lyckas med förändringsresan mot aktivitetsbaserade arbetssätt och hur man kan göra det i en digital kontext