Maria Gill

Projektledare
SKL

Maria är sjuksköterska som sedan 2008 arbetat med verksamhetsutveckling av vård och omsorg med stöd av teknik i Västerås stad, där hon var en av projektledarna som utvecklade e-hemtjänst. Maria arbetade också på Myndigheten för delaktighet i det regeringsuppdrag som skulle forma MFD’s stöd till Sveriges alla kommuner, att komma igång med att implementera välfärdsteknik  i sina verksamheter. På SKL arbetar Maria bl.a. med ”LEDA för en smartare välfärd” där hon ansvarar för Hälsa och omsorg i en digitalvärld.Maria är med som talare på konferensen Framtidens LSS 2023
Dag 2

09:40
Välfärdsteknologi som är anpassad och underlättar för brukaren i det vardagliga livet
  • Så kan tekniken förbättra självförtroendet, öka självständigheten och påverka utvecklingen för brukaren
  • Hur kan vi anpassa tekniska lösningar för att stötta individens enskilda behov?
  • Så kan du öka kommunikationen med brukarna med hjälp av tekniska lösningar
  • Hur kan man med hjälp av tekniken underlätta vardagen för både brukarna och personalen?