Maria Hernberg

Landskapsarkitekt och avdelningschef
WSP

Maria Hernberg är landskapsarkitekt och avdelningschef på WSP. Hon har en lång och gedigen erfarenhet av hållbar utemiljö för barn där hon medverkar från tidiga skeden till byggnation av projektet. Maria arbetar också med att säkra barnperspektivet i utvecklingen av städer, utemiljöer och skol- och förskolegårdar. Hon var en av experterna som kopplades till Boverkets ”Allmänna råd och tillhörande vägledning för stadsplanering på barns och ungas villkor”.Maria är med som moderator och talare på konferensen Framtidens lek- och utemiljöer för barn och unga
Dag 2

12:45
Så lyfter du in olika behov och skapar jämlika och jämställda utemiljöer
  • Hur kan vi arbeta för att skapa inkluderande utemiljöer för både killar och tjejer?
  • Strategiska ställningstaganden för att förverkliga jämlika och jämställda utemiljöer
  • Hur får man med alla aspekter i utemiljön – jämlikt, jämställt, tillgängligt, pedagogiskt, tryggt, utmanande, naturnära samt drift och underhåll
  • Lärdomar och erfarenheter från analys och utveckling av jämlika och jämställda utemiljöer