Maria Karlsson

VD
BeFair

Maria är VD på företaget BeFair som driftar kommunala badanläggnigar i Stockholm, Nyköping och i Skåne. Maria har jobbat med ledarskap och i badbranschen i över 15 år. I roller som platschef, HR-chef och operativ chef tidigare har Maria alltid haft stort fokus på medarbetarnöjdhet och att skapa hög arbetsglädje på de anläggningar hon ansvarat för. I en tid då färre resurser skall göra mer och digitalisering och effektivisering står högt på agendan är det viktigt att skapa rätt förutsättningar för att bra medarbetare väljer att stanna i badbranschen. Maria har länge jobbat med metoder och arbetssätt för intern kompetensutveckling och att skapa yrkesstolta medarbetare som brinner för att drifta dagens och morgondagens badanläggningar på bästa sätt.Maria är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar
Dag 2

14:45
Hur driftar vi framtidens badanläggningar säkert och framgångsrikt med kunskapsstark, motiverad och engagerad personal?
  • Hur kompetensförsörjer vi för framtidens badanläggningar
  • Hur kan framtidens badanläggningar mäta sig i konkurrens och attraktion i jämförelse med lekland, padelbanor, köpcenter och andra kommersiella aktivitetsutövare?
  • Hur skapas tillit och intresse för framtidens badanläggningar genom engagerade och motiverade medarbetare med personlig service?
  • Vad kan vi lära av pandemin och hur skapar vi goda förutsättningar för drift av badanläggningar postpandemi?
  • Goda exempel från verksamhetsdrift