Maria Larsson

Personalchef
Hudiksvalls kommun

I Hudiksvalls kommun är vi cirka 4000 medarbetare som varje dag jobbar för att få en hel kommun att fungera. Vi släcker bränder. Vi sopar gator och plogar vägar. Vi gör så att parkerna blommar. Vi lär barn att räkna, läsa och upptäcka världen. Vi tar hand om någons gamla mamma när hon är ensam och behöver hjälp i vardagen. Vi ser till att matavfallet du sorterar blir till biogas till bilar och gödsel på våra åkrar. Vi bygger nya stadsdelar. Och den gemensamma nämnaren i allt det här är kommunikation. Vi hjälper våra verksamheter att berätta på ett sätt som ibland effektiviserar, ibland lugnar – och ibland upprör. För så är vardagen i en kommun. Både Annacarin och Maria har jobbat över 20 år på Hudiksvalls kommun, i olika roller; Maria som kommundelschef och personalchef och Annacarin först som kommunikatör, sedan som kommunikationschef.Maria är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2022
31 maj

14:50
Kommunikation + HR = sant
  • Hudiksvalls gemensamma resa från policydokument och pärmar till socialt intranät
  • Interninformation i en pandemi
  • Så ser vår kommunikationsplan ut och varför vi snöat in oss på film