Maria Melcher

Bygglovschef
Nacka kommun

Nacka bygger stad och växer i snabb takt. Hur kommer Nacka kommuns arbete med digitaliserad samhällsbyggnadsprocess in i det arbetet? Vad kännetecknar ledarskapet och organisationen i en kommun som framgångsrikt nyttjar digitaliseringens möjligheter? Lyssna till spännande erfarenheter.Maria är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022
24 mars

15:50
Att leda digital transformation - så lyckas du med förändringsledning som tar projekten i mål
  • Hur organisera digitaliseringsprojekt som inkluderar alla berörda verksamhetsdelar och säkerställer en stabil framdrift?
  • Hur bygger du upp kompetenser i organisationen för att driva digitala agendor?
  • Hur leder du digitala transformationsprojekt mot att skapa värden och nytta?