Maria Schultz

Lokalstrateg
Örebro kommun

I Örebro har man nyligen tagit fram en standardmodell för att bygga billigare än tidigare men med fortsatt hög kvalitet. Därtill har man använt sig av en ny modell för upphandling för att förenkla upphandlingsprocessen. Genom upphandling i samverkan med andra kommuner kan man pressa priser och förbättra upphandlingsförfarandet. Förförandet öppnar även upp för nya entreprenörer och för ökad samverkan under avtalstiden. Maria är lokalstrateg på Örebro kommun och Haidi är upphandlingsjurist på Örebrobostäder. Under anförandet berättar de om vad som har varit viktigt för att lyckas med framtagandet och förankringen av en standardmodell för LSS-bostäder samt en gemensam upphandlingsmodell. Samverkan och att jobba brett med olika aktörer har varit en framgångsfaktor. En annan framgångsfaktor har varit att våga tänka nytt.Maria är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 1

15:45
Strategisk planering, kostnadseffektiva lösningar och smart upphandling för att möta behoven av LSSbostäder
  • Identifiering och kartläggning av de samtida och framtida behoven av LSS-bostäder i kommunen
  • Hur ser demografin ut och vilka behov finns?
  • Så har vi utformat en standardmodell för framtida bostäder som ska minska kostnaderna och snabba på uppförandet av goda boendemiljöer
  • Smart och gemensam upphandlingsmodell där flera kommuner går samman för att pressa priser och förbättra upphandlingen av bostäder