Maria Stenman Jänkänpää

Seniorhjälp/Tillgänglighetssamordnare
ÖrebroBostäder AB

Malin är förvaltare på ÖBO Omsorgsfastigheter AB som är ett dotterbolag till ÖrebroBostäder AB. Tillsammans med en kollega förvaltar och utvecklar Malin fastigheter med bland annat omsorgsboende för äldre som hyrs av Örebro kommun. Det rör sig om ca 1000 lägenheter på 51 fastigheter varav 13st är vård- och omsorgsboenden. I föreläsningen berättar Malin om den ständiga utveckling av bostäder och boende för äldre som sker inom ÖBO Omsorgsfastigheter för att anpassa dem, till nutidens krav och se till att de möter hyresgästernas och verksamheternas behov. Maria Stenman Jänkänpää är seniorhjälpare och tillgänglighetssamordnare på ÖrebroBostäder AB, och jobbar mot 65+ på ÖBO Senior. Maria har en viktig roll i arbetet med att skapa funktionella och bra bostäder för äldre. ÖBO senior har idag ca 1200 lägenheter fördelat på 33 adresser. Under föreläsningen berättar Maria hur man har organiserat sig inom bolaget samt vilka åtgärder som man har prioriterat för att skapa bra bostäder för äldre. Utifrån en mångårig erfarenhet inom seniorhjälp delar hon med sig av sina erfarenheter av äldres behov och preferenser kopplat till sin bostad och bostadens närmiljö. Hur man med rätt åtgärder och bemötande kan skapa förutsättningar för trivsel, funktionalitet och socialt umgänge.Maria är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023

13:30
Bostads- och lokalutveckling utifrån behov – så utvecklar du det befintliga beståndet och skapar framtidens boendemiljöer för äldre
  • Strategier och arbetssätt för behovsstyrd planering av äldres bostäder och av omsorgslokaler
  • Så arbetar vi för att befintliga bostäder ska vara tillgängliga och funktionella samt vad vi gör för att skapa ett gott socialt sammanhang
  • Så utvecklar och förvaltar vi befintliga särskilda boenden för att möta hyresgästernas och verksamhetens behov
  • Utformning och planering av boendemiljöer för äldre med vård- och omsorgsbehov