Maria Teder

Arkitekt SAR/MSA, Fil.Dr. specialist social hållbarhet
Boverket


Digitalt bonusmaterial på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023