Marianne Granbom

Universitetsadjunkt och PhD i arbetsterapi
Lunds universitet (Fotograf Kennet Rouna)

Marianne är universitetsadjunkt vid institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet och Medicine doktor i arbetsterapi. Hon tillhör forskargruppen ”Aktivt och hälsosamt åldrande”. Hon disputerade 2014, i hälsovetenskap med inriktning arbetsterapi, med en avhandling om flytt och flyttankar bland personer över 80 år. Inom ramen för avhandlingen studerade hon hemmets roll vid flytt till särskilt boende eller annan bostad. I sin forskning är Marianne intresserad av hur bostaden stödjer eller hindrar äldre personer att leva det liv de önskar att leva. Hon beforskar bland annat hur äldre personer anpassar sin bostad, med eller utan hjälp av samhället, och hur en flytt till en annan bostad påverkar hälsa, livskvalitet och möjligheter till ett aktivt åldrande.Marianne är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 1

09:15
Framtidens äldreomsorg och boendemiljöer för äldre – vilka är behoven?
  • Bostäder att bo kvar i – hur tillgängligt är det svenska bostadsbeståndet?
  • Undersökningar om hur äldre vill bo – hur ska vi tolka resultaten?
  • Tankar om att flytta eller bo kvar på äldre dar
  • Hur kan vi underlätta för äldre att själva skapa ett gott boende under senare delen av livet