Marianne Svensson

Projektdirektör
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Kostnaderna för äldreomsorg, hälso- och sjukvård och anhörigas informella omsorg kommer att öka i takt med att antalet äldre ökar. Därtill väntas inte resurserna att öka i samma takt. Samtidigt utvecklas äldreomsorgen med nya arbetssätt och ökad samordning mellan den kommunala och landstingsdrivna vården. Marianne Svensson är projektdirektör vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Under anförandet gör hon en framtidsspaning om morgondagens äldreomsorg och boende för äldre. Föreläsningen baseras på ett antal utredningar som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har gjort samt genomför idag.Marianne är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 1

09:50
Äldreomsorg och boende för äldre – hur ser behoven ut 2025?
  • Hur kommer äldres behov av vård och omsorg att se ut i framtiden?
  • Kommer vi att se en annorlunda utformad äldreomsorg?
  • Vad betyder detta för dig som planerar framtidens boende för äldre?