Marie Berg

Projektledare byggnation av nya skolor
Göteborgs stad

Hur bygger man en skola som även ska vara en arena för kultur och fritid? Marie Berg och Banafsheh Nejad berättar om programarbetet, samarbetet och färdigställandet av den nya F-9 skolan, Frejaskolan, i Tynnered i Västra Göteborg. En satsning som handlar om att med hjälp av en ny skola dessutom utveckla området till en levande och trygg plats med förbättrat kultur- och fritidsliv. Verksamheten startade i januari 2018.Marie är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 1

14:10
Frejaskolan – något utöver det vanliga – när skolan blir levande och bidrar till områdets identitet
  • Hur vi har gått från en traditionell byggnad till en flexibel och gränsöverskridande miljö för lärande, kultur och fritid
  • Att planera en ny skola utifrån målet att skapa goda lärmiljöer och en öppen och levande skola dygnet runt
  • På plats på den nya Frejaskolan – så blev skolmiljöerna efter färdigställandet vårterminen 2018