Marie Holmqvist

Anläggningschef
Eriksdalsbadet

Marie Holmqvist anläggningschef Eriksdalsbadet sedan 2016 och har tidigare arbetat inom den privata sektorn hälsa friskvård. Idrottsförvaltningens vision är ett Stockholm där alla vill och kan röra på sig. För att nå detta strävar vi på Eriksdalsbadet att bli världens bästa simhallspersonal!Marie är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar
Dag 2

14:05
Så skapar du en attraktiv, inkluderande och trygg badanläggning utifrån besökarens behov
  • Hur bemötande och service har en central roll i utvecklandet av en trygg badanläggning
  • Så utformar du en inkluderande och tillgänglig anläggning som bemöter flera behov samtidigt