Marie Lundqvist

Socialdirektör
Botkyrka kommun

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokratioch upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare. Marie har lång erfarenhet av socialt arbete både som handläggare och chef, hon har arbetat i flera kommuner i Stockholms län och varit socialdirektör i Botkyrka i snart sju år.Marie är med som talare på konferensen Framtidens socialtjänst 2023
Dag 1

11:55
Hur organisera verksamheten för en mer hållbar, resurseffektiv och brukardriven socialtjänst
  • Så organiserade vi verksamheten och skapade nya förutsättningar för flexibilitet och förmåga att möta förändrade behov och efterfrågan av befolkningen
  • Så anpassar vi organisationen utifrån de uppdrag som kommer in för en mer hållbar, resurseffektiv och brukardriven socialtjänst
  • Vad har omorganiseringen inneburit och vilka erfarenheter har vi erhållit så här långt?