Marie Malmberg

GIS-strateg
Falu kommun

Marie Malmberg arbetar som GIS-strateg i Falu kommun. Hon arbetar i flera nationella projekt och leder ett pilotprojekt för införande av digital samhällsbyggnadsprocess i Falu kommun. Pilotprojektet avslutas årsskiftet 2019-2020 och under anförandet kommer Marie att dela med sig av hur Falu kommun trots att de arbetar med nationellt påverkningsarbete även fokuserar på vad de själva kan göra med små medel lokalt.Marie är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022
Dag 1

14:05
Så digitaliserar vi samhällsbyggnadsprocessen och gör den mer effektiv
  • Digitalt bygglov i Falu kommun i dag och i morgon – med 3D-modeller för detaljplaner och bygglov blir det enklare
  • Så förbättringar vi exploatering, byggande och förvaltning med digitala detaljplaner – noggranna höjdmodeller och digital detaljerad anläggningsdatabas
  • Så används BIM-modeller i Falu kommun för fastighetsförvaltning