Marie Nikonoff

Föreläsare offentlig administration
Måndalen Konsult

Som kommunsekreterare har du en mycket viktig och central roll för att säkerställa att hela den demokratiska processen leder till korrekt hanterade och rättssäkra beslut. Under denna föreläsning kommer du att få fördjupade kunskaper kring hur du som kommunsekreterare kan stärka dig i din roll och hantera de mer avancerade situationer som kan uppstå under sammanträden och vad som är viktigt att tänka på vid protokollskrivningen. Marie Nikonoff har varit verksam som kommunsekreterare i 38 år och arbetar numera som föreläsare och utbildare inom offentlig administration. Hon har arbetat i både små och stora kommuner och kommer senast från Linköpings kommun där hon varit verksam som kommunsekreterare på kommunledningsförvaltningen och utfört sekreterarskap i kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges valberedning, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott. Marie är en mycket uppskattad föreläsare och kommer att ge dig sina bästa tips för att utveckla din sammanträdesteknik och protokollskrivning till nästa nivå.Marie är med som talare på konferensen Forum för kommunsekreterare 2023
9 februari

15:20
Avancerad sammanträdesteknik och protokollskrivning – så når du en ökad kvalitet och rättssäkerhet vid genomförande och protokollföring av nämnd- och fullmäktigesammanträden
  • Hur får du handlingarna i tid? – kort om vikten av en effektiv och hållbar ärendehanteringsprocess
  • Kallelse respektive tillkännagivande – vad ska skickas med kallelsen, när ska den skickas ut, hur ska den skickas ut och av vem?
  • Avancerad sammanträdesteknik – så kan du utveckla formalia och beslutandegång under sammanträdet
  • Vad är viktigt för att skapa ett bra samarbete med sin ordförande? – så stärker och utvecklar du dig i din roll för ett bättre samarbete
  • Protokollskrivning – vad är viktigt för att skriva rättssäkra, informativa och korrekta protokoll?