Marie Nikonoff

Utbildare inom offentlig administration
Måndalen Konsult

Marie Nikonoff har varit verksam som kommunsekreterare i 38 år. I maj 2022 lämnade hon Linköpings kommun för att i egen regi hålla kurser, föreläsa och dela med sig av sina erfarenheter. Hon har arbetat i både små och stora kommuner och har bland annat utfört sekreterarskap i kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges valberedning, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott, samt i valnämnden. Marie är en mycket uppskattad kursledare inom nämndadministration, sammanträdesteknik, protokollskrivning, offentlighet och sekretess, kommunallagen samt kommunens ärendeprocess och diarieföring. Under Maries anförande får du kunskaper blandat med konkreta råd för det nämndadministrativa hantverket. Anförandet är upplagt på ett sätt som skapar utrymme för diskussion och där frågor diskuteras utifrån praktiska exempel.Marie är med som talare på konferensen Forum för nämndsekreterare 2023
Dag 2

09:10
Konsten att uppnå ett väl fungerande samarbete, formalia och beslutandegång under sammanträdet
  • Hur får man till ett bra samarbete med sin ordförande? Att bli stark i sin roll i syfte att nå ett väl fungerande samarbete
  • Beslutsformer
  • Retoriken

Sammanträdesteknik

  • Oskrivna regler för nämndsekreteraren
  • Yrkanden
  • Propositionsordning
  • Kontrapropositioner

Protokollet och språket

  • Vad är viktigt för att säkerställa rättssäkra och informativa protokoll?