Marie Nikonoff

Kommunsekreterare och utbildare inom offentlig administration
Måndalen Konsult

Marie Nikonoff har varit verksam som kommunsekreterare i 38 år. I maj 2022 lämnade hon Linköpings kommun för att i egen regi hålla kurser, föreläsa och dela med sig av sina erfarenheter. Hon har arbetat i både små och stora kommuner och har bland annat utfört sekreterarskap i kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges valberedning, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott, samt i valnämnden. Marie är en mycket uppskattad kursledare inom nämndadministration, sammanträdesteknik, protokollskrivning, offentlighet och sekretess, kommunallagen samt kommunens ärendeprocess och diarieföring.

Avbrott görs för eftermiddagskaffeMarie är med som talare på konferensen Nämndsekreterare 2022
11 oktober

13:30
Så uppnår du ett väl fungerande samarbete, formalia och beslutandegång under sammanträdet
 • Hur får man ett bra samarbete med sin ordförande?
 • Formalia kring ordförandens roll, ledamöter, ersättare och inträdesordning
 • Beslutandegång under sammanträdet
 • Vad ska skickas ut med kallelsen?

Sammanträdesteknik, närvaro och ersättare

 • Yrkanden
 • Propositionsordning
 • Kontrapropositioner
 • Omröstningar
 • Bordläggning
 • Återremiss
 • Närvarorätt på sammanträdet
 • Ersättarens tjänstgöring

Protokollskrivning

 • Hur skriver man bra protokoll?
 • Vilka är de lagliga grunderna för protokollskrivning under ett nämndsammanträde?
 • Hur skriver man ett rättssäkert protokoll?
 • Hur bör språket vara i protokollet så att det blir korrekt och tydligt?
 • Hur blir protokollen informativa?
 • Justering
 • Tillkännagivande av justering av protokoll

Sammanträdesteknik, närvaro, ersättare och jäv

 • Hur hanterar man en jävsituation under ett sammanträde?