Registrator 2020

Mariell Rannebjer

Gruppchef/Systemförvaltare, Kommunledningsförvaltningen
Karlskrona kommun

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar som kräver enorma omställningar. Arbetssätten behöver expandera, förbättras och anpassas till vår komplexa och föränderliga nutid. För att klara välfärdsuppdraget och leva upp till allt högre krav på service och inflytande prioriterar Karlskrona kommun digitaliseringen och dess möjligheter att förenkla och effektivisera kommunens verksamhet. Detta är ett arbete som har fått stor uppmärksamhet då Karlskrona kommun för andra gången i rad är uttagen som en av fem finalister till den prestigefyllda utmärkelsen Sveriges Digitaliseringskommun 2019. Mariell Rannebjer har lång erfarenhet av digitalt förändringsarbete och arbetar som gruppchef och systemförvaltare på Karlskrona kommun. Innan det arbetade hon med Olofströms digitaliseringsarbete som systemansvarig registrator. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hennes samlade erfarenheter kring att leda och driva digitaliseringen i dessa två kommuner.Mariell är med som talare på konferensen
Dag 1

14:30
Vägar mot en digital helhet – så tacklar du utmaningarna i det digitala förändringsarbetet
  • Att förbereda för digitalisering, nya metoder och arbetssätt vid registraturen – vad är viktigt i början?
  • Elektronisk signering – så har Karlskrona kommun infört digitala signaturer i verksamheten för ett effektivt och flexibelt arbetssätt
  • Hur får man parallella system att funka ihop? Så har vi jobbat med integration för att få de digitala processerna att funka så enkelt och smidigt som möjligt
  • Automatregistrerad ärendehantering – fördelar vs utmaningar med att ha handläggarna inkopplade i diariet
  • Skanning av fysiska dokument och konvertering av elektroniska formulär – så säkerställer du kvaliteten i processerna
  • Att identifiera och hantera risker och möjligheter under förändringens gång – viktiga lärdomar från Karlskrona och Olofströms kommuns digitala förändringsresa