Marina Vangstad

Head of Internal Communications
Grant Thornton

Marina är Head of Internal Communications på revisions- och konsultföretaget Grant Thornton. Hon har mångårig erfarenhet som specialist, chef och ledare i olika branscher inom både B2B och offentlig verksamhet. Hon har valt att fokusera på internkommunikation, förändringsledning och employer branding för att det är där allt börjar – med internkommunikation som verktyg går det ett skapa ett högt medarbetarengagemang och ett starkt arbetsgivarvarumärke och då är ”the sky the limit” vad gäller företagens framgång. Marina kommer att berätta mer om hur Grant Thornton tagit sig an det nya hybrida arbetslivet och vilka framgångsfaktorer och utmaningar som byrån upplevt hittills på resan.Marina är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2022
7 september

15:00
Intern kommunikation i det nya hybrida arbetslivet – strategi, utmaningar och verktyg
  • Hur en stark företagskultur hjälper till att hantera det nya hybrida arbetslivet
  • Företagskultur på hybridkontoret – utmaningarna och hur bibehåller eller stärker vi kulturen?
  • Ledarskapet och dess kommunikativa utmaning när arbete inte längre är en plats utan något man gör
  • Hybrida arbetssätt och möten – hur får man det att fungera?
  • Nya möjligheter i spåren av pandemin – digitala arbetssätt för förbättrat samarbete och kommunikation