Markus Friberg

Presschef
Vattenfall

Markus Friberg är presschef på koncernnivå för Vattenfall och har mångårig erfarenhet av mediehantering, innan Vattenfall som presschef på Svensk Handel och pressekreterare åt bl.a. dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt. Vattenfall är ett av Europas ledande energibolag, med 20 000 anställda och verksamhet i åtta länder och har målet att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.Markus är med som talare på konferensen Framtidens press- och mediehantering
25 mars

15:30
Så förnyade vi vårt varumärke och ökade det interna engagemanget liksom förtroendet hos våra kunder genom målmedveten och strategiskt press- och mediehantering
  • Hur press- och mediearbetet integrerat med varumärkeskommunikation och affärsstrategi kan bidra till en förändrad bild av företaget
  • Vikten av att definiera bolagets syfte internt för framgångsrik extern kommunikation
  • Så har vi strukturerat vår press- och mediehantering för att framgångsrikt kunna bygga ett starkt varumärke som når ut i dagens medielandskap
  • Så arbetar vi strategiskt för att utveckla ett trovärdigt varumärke som engagerar både extern och internt