Martin Edfelt

Stadsarkitekt
Täby kommun

Martin Edfelt arbetar som stadsarkitekt i Täby. Han har en bred bakgrund från privat och offentlig praktik och har arbetat med alla skalor från byggnad till översiktsplan. Han är intresserad av integrerade hållbara lösningar och har en stor tro på arkitekturen som verktyg för att bygga hållbara, funktionella och vackra städer. Under denna föreläsning får du ta del av Täby kommuns arbete med arkitektonisk kvalitet genom arkitekturprogram och tävlingar.Martin är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
Dag 1

11:10
Hur uppnås kvalitet i stadsbyggande och arkitektur?
  • Täbys arkitekturprogram för den regionala stadskärnan med människan i centrum, värdeskapande stadsbyggnad och arkitektonisk kvalitet som ledord
  • Så arbetar Täby framgångsrikt med arkitekttävlingar med fokus på innovativ arkitektur och genomförbarhet