Martin Gråfors

Pedagogisk samordnare
Botkyrka kommun

Martin Gråfors har arbetat under lång tid i förskolan med olika roller och funktioner för att utveckla undervisningen och skapa rika förutsättningar för barns lärande i att utforma pedagogiska lärmiljöer inne och ute. Han arbetar idag som pedagogisk samordnare inom övergripande verksamhetsstöd för att utveckla kvaliteten och likvärdigheten i Botkyrkas kommunala förskolor. Martin är med och driver både forskningsprojekt och flera olika förbättringsarbeten med fokus på att skapa goda förutsättningar för barns och elevers lärande.Martin är med som moderator och talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020