Martin Olsson

Förvaltningsledare
Region Stockholm

Martin är förvaltningsledare på e-tjänster för arkivering, regionarkivet. Han arbetar med förvaltning och utveckling av regionarkivets förvaltningsobjekt och har ett helhetsgrepp på systemfloran vilket bland annat innefattar e-arkiv 2.1 och 3.0. Anders är enhetschef på arkiv- och informationsförvaltningen, regionarkivet. Han ansvarar för en av enheterna på Regionarkivet. Målet för enheten är att ha ett helhetsansvar för förvaltning och vård av informationen hos landstingsarkivet, oavsett förvaringsmedia.Martin är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
Dag 2

13:25
Att avveckla e-arkiv – utmaningar att förvalta digital information över tid
  • Vad krävs för att kunna möta framtidens behov av digital arkivering?
  • Hur förbereder man förvaltning av nästa generations e-arkiv?
  • Att förbereda sig för framtiden utifrån Region Stockholms perspektiv – livscykler, migrering, avveckling och utveckling