Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020

Martin Roald Poulsen

Arkitekt och partner
NERD Architects

Under perioden 2013 till 2019 har Sondervangskolan genomgått en omfattande ombyggnation och modernisering av sin fysiska miljö. Syftet med ombyggnationen har varit att skapa en fysisk miljö som stöttar varje elevs inlärningsstilar och behov samt forma en miljö som underlättar den pedagogiska och didaktika praktik som verksamheten har på skolan. Därtill gjorde man en omfattande energieffektivisering och upprustning av skolhuset. Stor vikt har lagts vid möblering och inredning av skolan för att uppnå målen med lärmiljöerna. Martin Roald Pulsen är arkitekt och partner på NERD Architects. Under anförandet berättar han om planering och uppförande av Sondervangskolan – ett gott exempel på hur en ombyggnation kan driva skolutveckling. Elevernas resultat har skjutit i höjden och elever och lärare har aldrig trivts bättre på skolan. Projektet blev nominerat till ”Årets Skolebyggeri 2016” i Danmark. Skolan har även väckt stor uppmärksamhet internationellt där man tar emot studiebesök från organisationer från olika delar av världen.

Föreläsningen hålls på engelskaMartin är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 2

13:10
God inomhusmiljö och moderna lärmiljöer – Sondervangskolan – att framgångsrikt bygga om och modernisera en befintlig skola
  • Hur kan en ombyggnation av en skola driva skolutveckling och höja elevernas skolresultat?
  • Vilka var framgångsfaktorerna bakom ombyggnationen vad gäller verksamhetens delaktighet, ombyggnationen av lärmiljöer och inredning och möblering?
  • Vad fungerar bra i de moderniserade lärmiljöerna? Från katederundervisning till varierande lärmIljöer
  • Vad har varit lyckat vad gäller inredning och möblering för att stötta inkludering och trygghet?
  • Inomhusmiljön i skolan – utmaningar och möjligheter i en äldre skolbyggnad för att skapa en god ljus- och ljudmiljö