Martin Västberg

Enhetschef och bitr. säkerhetsskyddschef
FMV – Försvarets materielverk

Martin Västberg arbetar som enhetschef och biträdande säkerhetsskyddschef vid Försvarets materielverk, FMV. Martin har arbetat med säkerhet i över 20 år och har många års erfarenhet av att utveckla och leda säkerhetsskyddsarbete inom offentliga organisationer. Martin har arbetat som säkerhetschef, säkerhetsskyddschef, biträdande säkerhetsskyddschef och signalskyddschef inom några av Sveriges mest skyddsvärda myndigheter och inom flera kommuner. Martin har även deltagit i Länsstyrelsen Stockholms, Sveriges kommuner och regioners samt Samverkan Stockholmsregionens arbetsgrupper för säkerhetsskydd. Han har bland annat utbildat Försvarsmaktens säkerhetschefer och it-säkerhetschefer i säkerhetsskydd samt föreläst vid Försvarshögskolans utbildning för säkerhetsskyddschefer.Martin är med som talare på konferensen Säkerhetsskydd 2023
29 mars

14:20
Hur säkerställer du att en person som ska delta i säkerhetskänslig verksamhet är pålitlig ur säkerhetssynpunkt?
  • Vilka moment ingår i en säkerhetsprövning?
  • Hur hänger allt ihop, säkerhetsskyddsanalys, befattningsanalys, säkerhetsklass, grundutredning, registerkontroll och särskild personutredning?
  • Praktiska tips när du genomför en säkerhetsprövningsintervju