Mats Alvesson

Professor
University of Bath

Högskolor och universitet har under senare decennier expanderat kraftigt – och med det tilltagande lednings- och styrformer. Dessa former präglas alltmer av en myndighetslogik och ökande administration. Hur skapas en styrning och uppföljning för ett effektivt verksamhetsstöd som stöttar kärnverksamheten på bästa sätt? Mats Alvesson är organisations- och ledningsforskare och professor vid bl a University of Bath och arbetar även vid Handelshögskolan i Stockholm och Lunds Universitet. Han forskar om ledarskap, organisationskultur, kunskapsarbete och inte minst institutionaliserad irrationalitet i organisationer. Han har skrivit ett 30-tal böcker, varav en nyligen publicerad har titeln ”Ledning och (sned-) styrning i högskolan”. Alvesson är också välciterad inom lednings- och organisationsforskningen och har tillsammans med kollegan A Spicer introducerat begreppet funktionell dumhet som fått stort internationellt genomslag. Hans bok Dumhetsbekämpning (med Stella Cizinsky) utkommer i august 2023.Mats är med som talare på konferensen Ekonom i högskolan 2023
26 september

09:10
Ledning och (sned-)styrning i högskolan
  • Hur kan styrning och uppföljning utvecklas för ett effektivt verksamhetsstöd som stöttar kärnverksamheten på bästa sätt?
  • Hur vänder vi fokus mot mer reflektion, analys och en positiv utvecklingskurva och vad är det som gör att vi undviker de kritiska frågorna som utvecklar verksamheten?
  • Hur säkerställer du att resurserna används på rätt sätt och där de gör störst skillnad i arbetet?
  • Hur skapas processer och systematik i arbetet för att möjliggöra kvalitet som utvecklar arbetslagets förmåga till analys och reflektion?