Mats Glans

Central utvecklingsledare, jur.kand.
Malmö stad

Mats Glans, är jurist i botten och arbetar som central utvecklingsledare för lokal utveckling och trygghet vid stadskontoret i Malmö stad. Huvudfokus är strategiska utvecklingsfrågor för det främjande och förebyggande arbetet mot bl.a. våld och kriminalitet. Han utbildar även i Communities That Care (CTC), ett styrsystem för att säkerställa kvaliteten i det preventiva arbetet.Mats är med som talare på konferensen Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2022
8 november

13:15
Så säkerställer Malmö ett effektivt förebyggande arbete – med hjälp av ett styrsystem
  • Hur kan man organisera kommunens brottsförebyggande arbete – vår framgångsrika modell
  • Så har vi skapat ett gemensamt ansvarstagande för tryggheten mellan kommun, polis, fastighetsägare, civilsamhället och inte minst medborgarna genom medborgardialog
  • Systematisk uppföljning – så tar vi reda på vad som fungerar och var det är mest effektivt att lägga våra resurser
  • Hur vi anpassar vårt trygghetsarbete utifrån den nya lagen och vad den innebär för oss i praktiken