Mats Heide

Professor
Lunds Universitet

Mats Heide är professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet. Han var projektledare för forskningsprojektet Kommunikativa organisationer och bedriver nu med kollegor forskningsprojektet Kommunikativa offentliga organisationer med fokus på förtroende, kommunikativt medarbetarskap, digitalisering och framtidens kommunikatörsroller. Mats har skrivit flera böcker varav den senaste Strategisk intern kommunikation (skriven tillsammans med Susanne Dahlman, Liber 2019) publicerades förra hösten. Denna bok kommer i en internationell utgåva till hösten (Routledge 2020).Mats är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2021
Dag 1

09:40
Den kommunikativa organisationen – vad krävs av chefer och medarbetare i dagens moderna organisationer?
  • Kommunikationens betydelse för organisationers måluppfyllelse och framgång
  • Hur kan man driva utvecklingen av det kommunikativa uppdraget och skapa en kommunikativ organisation?
  • Betydelsen av det kommunikativa medarbetarskapet för organisationens framgång
  • Hur går man från plan till handling?
  • Framtidens krav och utmaningar för kommunikatörer och organisationers kommunikation