Mats Heide

Professor
Lunds universitet

Mats Heide är professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet. Han är en av grundarna av Institutionen för strategisk kommunikation som erbjuder Sveriges främsta kommunikatörsutbildningar och bedriver forskning inom olika delar av området strategisk kommunikation. Mats har i sin forskning främst fokuserat på intern kommunikation, och är bland annat författare till boken Strategisk intern kommunikation (tillsammans med Susanne Dahlman, Liber 2019). För närvarande arbetar Mats med tre bokprojekt – Research handbook of strategic communication (redaktör för denna antologi tillsammans med Jesper Falkheimer, Elgar Publishing 2022), Introduction to strategic communication (tillsammans med Jesper Falkheimer, Routledge 2022) och Strategiskt lyssnande (tillsammans med Anette Svingstedt, Liber 2022).Mats är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2022
1 december 2021

09:10
Den kommunikativa organisationen – vad krävs av chefer, medarbetarna och kommunikationen i dagens moderna organisationer?
  • Kommunikationens betydelse för organisationers måluppfyllelse och framgång
  • Hur kan man driva utvecklingen av det kommunikativa uppdraget och skapa en kommunikativ organisation?
  • Ledarskap och medarbetarskap i en digital och flexibel arbetsmiljö – så skapas motivation och resultat genom god intern kommunikation
  • Framtidens krav och utmaningar för kommunikatörer och organisationers kommunikation