Mats Hultgren

Director of Operations, CSIRT
Truesec

Truesecs CSIRT hanterade bara år 2021 över 170 cyberattacker. Mats är ansvarig för det team som hanterar incidentresponsen vid svåra angrepp och har själv varit Incident Manager för fler svåra incidenter än de flesta.Mats leder kursen Cyberattacker och incidentrespons- i praktiken